STÄNG MENY

Ett stambyte steg för steg

Om oss

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

Bli kontaktad

Hur går ett stambyte till?

Ett stambyte är ett stort ingrepp i en fastighet och är ibland nödvändigt då kostnader för t ex vattenskador har skjutit i höjden alternativt för att förebygga kostnader och ytterligare obehag för boende och hyresgäster. Vi har över 20års erfarenhet av detta samt stambytt över 7 000st lägenheter. Planering och projektering är viktigt men att kunna hantera människor som bor och arbetar i en fastighet anser vi vara den viktigaste frågan i en entreprenad. Nedan här så försöker vi beskriva i allmäna ordalag hur processen går till.

1   Översikt

När ett projekt har klartecken så startar projekteringsprocessen där man tittar närmare på projektet och fastigheten med dess specifika förutsättningar.

2   Planering

I planeringsstadiet så stämmer man av tidsplaner samt andra praktiska arrangemang såsom vart etableringar ska placeras och för sanitet med mera. Inför varje projekt sätter vi också upp en unik digital portal för projektet där alltifrån tidsplaner, kommunikation inom projektet, digitalt showroom samt tillvalshantering för den boende finns att tillgå.

3   Information

I många projekt så har man ett generellt informationsmöte där vi presenterar oss och berättar om processen i allmänna drag. Beroende på storlek på projekt samt dess förutsättningar kan detta ske på olika sätt.
Därefter planeras det in ett personligt möte i ens egna berörda lägenhet där vi i lugn och ro informerar hur projektet och arbetet kommer gå till. Vi hjälper också till med tillvalshanteringen vid detta tillfälle.

4   Genomförande

När man väl startar finns det en tidsplan klar och hela processen har en förutbestämd ordning och följer den plan som är upparbetad sedan tidigare för att det ska flyta på så smidigt och effektivt som möjligt.

5   Slutbesiktning

Projekten besiktigas vid avslut av en av beställaren utsedd besiktningsman eller grupp. De säkerställer att det som är beställt samt vad som kan förväntas är levererat utifrån de regelverk som finns.

6   Uppföljning

När ett projekt är avslutat och garantitid påbörjas så finns vi alltid tillgängliga utifall behovet skulle uppstå. Vissa ärenden hanteras direkt medan andra kanske kvarstår till garantibesiktningar. Dokumentation till beställaren överlämnas samt den enskilde boende utifrån de produkter som har monterats och levererats hur man ska sköta sitt nya renoverande utrymme.

Vad tycker grannarna?

Hör Ilmas berätta om hur stambytet i deras fastighet gick till och hur det var att leva och bo i lägenheten under tiden.

Fler referensprojekt

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Tepac. Det är ett mycket välskött bolag med en framgångsrik affär. Vi ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med ledningen” Peter Ahlgren ansvarig för affärsområdet Tjänster